Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2012

morskaprzyjemnosc
18:44
1126 0787
Reposted fromeklerrka eklerrka viaromance romance

August 26 2012

21:44
4152 6693
Reposted fromtheolicious theolicious viaconvoitise convoitise
morskaprzyjemnosc
21:43
    Kochaj mnie, to takie łatwe,
Wystarczy tylko za siebie nie patrzeć.
     
— "Myslovitz" Sekrety i kłamsta
Reposted frompiepszoty piepszoty viaconvoitise convoitise
morskaprzyjemnosc
21:43
Hej chłopaku, tęsknię.
— 22:22
Reposted frommaybecarrie maybecarrie viaconvoitise convoitise
morskaprzyjemnosc
21:43
Kocham,
gdy Twoje oczy
bardziej się śmieją
niż Ty 
— Z wiersza E.
Reposted fromkingswayy kingswayy viaconvoitise convoitise
morskaprzyjemnosc
21:43
morskaprzyjemnosc
21:40
Spokój ma kształt Twoich ramion.
— i wczoraj się o tym przekonałam.
morskaprzyjemnosc
21:38
morskaprzyjemnosc
21:37
Okazało się, że w przyjaźni też dzieją się dramaty.
— Miron Białoszewski, Tajny dziennik
Reposted frompuzzle puzzle viaolewka olewka
morskaprzyjemnosc
21:37
Tęsknię za pocałunkami w czoło. 
— tak bardzo
Reposted fromolewka olewka
morskaprzyjemnosc
21:28
0996 7f6c 500
Reposted fromdamagecase damagecase viaconvoitise convoitise
morskaprzyjemnosc
21:27
najważniejsze to być silnym. wicher słabe drzewa łamie. wicher silne drzewa głaszcze.
— T. Nalepa
Reposted fromdeszcz deszcz viaconvoitise convoitise
morskaprzyjemnosc
18:07
Najdłużej goją się rany po szczęściu.
morskaprzyjemnosc
18:06
Dziewczyny muszą mieć  kogoś do kogo będą wzdychać, za kimś tęsknić, wspominać.
Reposted fromduszka666 duszka666 vialittlefool littlefool
morskaprzyjemnosc
18:05
-Nie wściekaj się, uśmiechaj się.
-Kiedy się wściekam!
-To wściekaj się uśmiechnięta.
— Wrzos
Reposted fromlittlefool littlefool
morskaprzyjemnosc
18:05
9244 b118
Reposted fromaanyaa aanyaa vialittlefool littlefool
morskaprzyjemnosc
17:55
Kiedy spytają cię, jak się masz, odpowiedz po prostu, że wcale.

— Alan Alexander Milne
Reposted fromwerterowska werterowska viaolalaa olalaa
17:55
morskaprzyjemnosc
09:08
0281 c503
Reposted frommeren meren viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
morskaprzyjemnosc
09:06
Dom często to klatka
Reposted fromobliviate obliviate viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl